Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2016

nomnomnomnom
14:50
I będę mógł sobie kupić dużo książek i czytać je; będę wieczorami chodził do taniego kina(...), a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto.
I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapampam pampam
nomnomnomnom
11:40
nomnomnomnom
11:35
4426 2667
Reposted frompszczola91 pszczola91 vianoisetales noisetales
nomnomnomnom
11:35
4416 1192
Reposted frompszczola91 pszczola91 vianoisetales noisetales

August 11 2016

nomnomnomnom
19:26
5601 80cf 500
Reposted fromthomasp thomasp viaRevv Revv
nomnomnomnom
19:23
8690 51df
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaszaaatan szaaatan
nomnomnomnom
19:17
4970 5f21 500
Reposted fromfungi fungi vianoisetales noisetales
nomnomnomnom
19:16
4211 ba8b 500
Reposted fromfilmowa filmowa viaryska ryska
nomnomnomnom
19:15
5732 22b9 500
Episode VIII
Reposted fromfilmowa filmowa viaryska ryska
nomnomnomnom
19:15
9123 2ce4 500
Reposted fromgrutas grutas viaryska ryska
nomnomnomnom
19:14
0426 0769 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
nomnomnomnom
19:13
8161 c64b
Pan Marcin wie.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapampam pampam
19:08
2932 92ae 500
nomnomnomnom
19:06
nomnomnomnom
19:06
nomnomnomnom
19:04
nomnomnomnom
19:04
7631 cdd2 500
Reposted fromToyJoy ToyJoy viaszaaatan szaaatan
nomnomnomnom
19:02
nie miałem planów.
nie miałem pojęcia
co robię
dokąd
zmierzam,
świat był dziwnym i
dokuczliwym
miejscem.
— Bukowski
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadepresja depresja
nomnomnomnom
19:02
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Reposted frompeasorela peasorela viadepresja depresja
nomnomnomnom
19:02
6238 91ea
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadepresja depresja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl