Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2015

nomnomnomnom
14:18
4643 7529
Fristajl
nomnomnomnom
14:17
9994 5585 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viajdeg jdeg
nomnomnomnom
14:16

March 03 2015

nomnomnomnom
19:32

Po Tobie było sześciu mężczyzn 

Przynosili kwiaty 
Pisali
Chcieli mnie 
Trzymać za ręce
Jednak
Kwiaty usychały
Wiadomości nie dochodziły 
Ręce wolałam trzymać
W kieszeniach
Wolałam czekać 
Na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viamadda madda

February 15 2015

nomnomnomnom
18:03
7023 dc0e 500
Reposted fromartlover artlover viawhite-raven white-raven
nomnomnomnom
18:03
6547 f69f
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viadepresja depresja
nomnomnomnom
18:01
Gdy­bym słuchał moich im­pulsów, byłbym dzi­siaj w szpi­talu dla obłąka­nych al­bo dyn­dał na szubienicy.
— Emil Cioran

February 09 2015

nomnomnomnom
20:20
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viawhite-raven white-raven

February 08 2015

22:02
9646 1b0c
Reposted fromidiod idiod viasebner sebner

February 07 2015

nomnomnomnom
15:12
nomnomnomnom
14:09
nomnomnomnom
14:08
9748 535e
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianoisetales noisetales
nomnomnomnom
14:07
3698 2adc 500
Reposted fromIriss Iriss viadeath-is-my-friend death-is-my-friend

February 06 2015

nomnomnomnom
19:45
3824 b1dd
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viazbroo zbroo
16:28
2759 25d2
Reposted frommontak montak
16:27
2710 2e7b
Reposted frommontak montak
nomnomnomnom
16:25
1620 e4e3 500
Reposted fromfungi fungi viasebner sebner
nomnomnomnom
16:25
- Co Cię najbardziej boli, co jest najsmutniejsze? - Rozczarowania. Bo wcale nie to, że ktoś mi pokaże, że mnie nie lubi. Wcale nie to, że ktoś mnie wkurwi. Wcale nie to, że ktoś mnie wyzwie, obrazi, odrzuci. Najbardziej bolą rozczarowania. Jak spodziewasz się po kimś X, a on robi takie totalnie skrajne Y. Jak wierzysz komuś w X, a on robi Cię w chuja ze swoim Y. Jak ufasz, że ktoś jest X, a on okazuje się śmiać z Twojej naiwności. Tak, to właśnie jest najgorsze i najsmutniejsze.
— zabka i te pytania przy winie
Reposted fromzabka zabka vialonelinessisthekey lonelinessisthekey
nomnomnomnom
16:22
12:37
2768 2acb 500

dakotamcfadzean:

crunch munch

Reposted frommontak montak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl